Jump to content

Featured artist: Angela Vriend

6 May 2022
Het project SCHIM is een performance die je vanaf deze zomer kunt aanschouwen op verschillende buiten- en binnenlocaties in Nederland. Het is een samenwerking tussen beeldend kunstenaar Ine van der Horn, componist Jörgen Boots en choreograaf Angela Vriend. We spraken Angela over deze bijzondere samenwerking en over haar werk als danseres en docent.
"Ik denk in beelden en houd erg van beeldende kunst, muziek, poëzie en taal", vertelt Angela. "Het is mooi om de gevoelens en ervaringen die het beeldende werk en de muziek bij mij oproepen, om te zetten in dans. Dans is de oervorm van kunst, omdat het zich zowel door de tijd als in de ruimte beweegt. Daarom heb ik Art.In.Motion opgericht. Dat ontstond uit een samenwerking met beeldend kunstenaar Willem van Weeghel, met de performance Dynamische Structuur 23217, welke wij van 2017 - 2019 meerdere keren hebben opgevoerd. Ik werd daar zo blij van dat ik zelfstandig met Art.In.Motion ben verdergegaan."
Performance Dynamische Structuur 23217
"Het leven biedt continue verandering en tegenstellingen: autonomie versus verbinding, donker en licht, kracht en kwetsbaarheid, euforie en melancholie ... liefde en angst."
"Ik vind het fantatisch of met kunstenaars uit verschillende disciplines samen te werken," vervolgt Angela. Het is geen wonder dat haar nieuwe project SCHIM wederom een multidisciplinaire samenwerking is. "Het is inspirerend en geeft mij nieuwe inzichten en ideëen. Het werk van beeldend kunstenaar Ine van der Horn raakte mij meteen. Het was alsof mijn eigen verhaal in haar werk De Wachters zichtbaar werd. Ik heb haar in 2020 opgezocht tijdens haar expositie in het kerkje in Bears in Friesland, waar ik haar vertelde over de beelden die haar werk in mij opriep. Daar besloten wij de handen ineen te slaan.

Met pianist Jörgen Boots heb ik al meerdere keren samengewerkt. Net als bij mijn dansvoorstellingen spelen improvisatie en inlevingsvermogen een gote rol in Jörgens muziek. Wij voelen elkaar daarin zo goed aan, dat we tijdens de performances een paar 'vrije momenten' inpassen, waarin het moment zelf bepaalt wat voor muziek en dans er ontstaan. Toeval speelt een grote rol, en elke performance is hierdoor anders. Dit is heel interessant voor mij als choreograaf. In plaats van dat ik van begin tot eind chorografie instudeer met de dansers, werk ik vanuit geleide improvisatie, waar ruimte is voor toeval in richting, beweging en timing, die in het moment vorm krijgen.

Ten slotte nodigen de kostuums die Ine heeft ontworpen eveneens uit tot exploratie en improvisatie, welke in elke performance anders tot uiting komen."

Ine van der Horn omschrijft haar kunst als een verbeelding van "de dieper gelegen lagen van de mens" [1], een verkenning van de diepgelegen Zelf die aansluit bij de zoektocht van Art.In.Motion. "Het leven biedt continue verandering en tegenstellingen," aldus Angela: "autonomie versus verbinding, donker en licht, kracht en kwetsbaarheid, euforie en melancholie, voorzichtig zijn en roekeloosheid, liefde en angst. Wij zoeken allen naar veiligheid en geluk, een fijn leven en ook naar zekerheid en rust. Tegelijkertijd hebben we behoefte aan avontuur en nieuwe ervaringen. Het 'toeval' is in staat om ons leven volledig op zijn kop te zetten, en stelt ons aanpassings- en doorzettingsvermogen op de proef."

De performance SCHIM nodigt het publiek uit deze tegenstellingen zelf te ervaren. "We hopen dat de toeschouwers door onze performance geraakt worden, en herkenning zullen vinden in hun eigen gevoelens en ervaringen." De dansers hebben verschillende leeftijden, tussen de twintig en de zestig. Daar is bewust voor gekozen, legt Angela uit. "Het is een afspiegeling van verschillende levensfases. De emoties en beelden die onze toeschouwers zullen ervaren zijn voor ieder mens anders, omdat ieder van ons zich in zijn of haar eigen levensfase bevindt en zijn of haar eigen pad betreedt - en daar is bij onze voorstellingen ruimte voor."
Angela is naast haar werk als choreograaf, danser en docent ook psychomotorisch kindertherapeut. Ze vertelt dat dans en beweging zelfs in je vroegste lefensfase al een belangrijke rol spelen.

"Wij leven in ons lichaam. Wanneer we geboren worden, is de tastzin het eerste zintuig dat we nodig hebben om te overleven - we zoeken de nabijheid van de moeder en de tepel om uit te drinken, volledig op de tast. Aanraken is een levensbehoefte. In de westerse wereld wordt veel meer waarde gehecht aan het denken dan aan voelen en bewegen. Dat terwijl de zintuigen en de motoriek voor het jonge kind in eerste instantie de belangrijkste middelen zijn om zich te ontwikkelen. Dans is daarbij een belangrijke uitingsvorm. Het maakt je bewust van jezelf en je lichaam, het traint je spiergeheugen, maakt je sterk en ontwikkelt je evenwicht. Je kunt met dans je gevoelens en ervaringen verwerken, en het geeft je natuurllijk ook plezier. Maar vergeet niet dat het ook een non-verbale manier van communiceren is, en dat het ons zo verbindt met anderen! Jonge kinderen uiten zich in dans lang voordat ze dat kunnen met woorden. Het is een soort oerkracht, een oeroude menselijke uitdrukkingsvorm die in vele culturen een prominente rol speelt."
Het is daardoor pijnlijk geweest om de afgelopen jaren met zoveel restricties te leven, bekent Angela. De hoofdregel van de lockdown was, kort gezegd: "houd afstand en raak elkaar niet aan." Voor iemand wiens levenswerk draait om beweging en fysiek contact was het een onwerkelijke en ongrijpbare periode. Angela legt uit daar haar werk, waaronder de dansrepetities van Art.In.Motion, lange tijd noodgedwongen heeft stilgelegen.

"Aanraking is essentieel in onze training en performance en dat kon een hele tijd niet. Toen we weer mochten starten met de dansrepetities kregen we te maken met dansers die in quarantaine zaten of positief getest waren. We zijn zelden compleet geweest." Desalniettemin voelde Angela zich gesteund. "Een aantal danscollega's, evenals Ine en Jörgen, zaten in hetzelfde schuitje. Al deze ervaringen hebben invloed gehad op het ontwikkelingsproces van SCHIM, waar we momenteel nog middenin zitten, en zo ook op de gevoelsmatige invulling van onze dans en choreografie. Er zit uiteindelijk ook een mooie kant aan."

"Ook al lijkt het soms niet zo: uiteindelijk zijn alle menselijke ervaringen universeel," stelt Angela tot slot. En binnenkort, lieve lezer, kun jij dit als toeschouwer van SCHIM in levende lijve ondervinden.
SCHIM is een productie van Art.In.Motion, een samenwerking van:
Danseres / choreograaf Angela Vriend
Beeldend kunstenaar Ine van der Horn
Componist / pianist Jörgen Boots

SCHIM gaat in premiere bij Kunstroute Zijpe aan Zee (N-H) op 18 en 19 juni 2022. Daarnaast hebben de kunstenaars opties bij o.a. de gemeente Bergen, bij Artphy in Onstwedde in Groningen en bij het kerkje in Bears in Friesland. Verder zijn ze in contact met verschillende andere organisaties. Angela, Ine en Jörgen willen de komende jaren met SCHIM doorgaan en blijven ontwikkelen en optreden.

Wat vind jij? Herken je je in Angela's ideëen, en ben je benieuwd naar het project SCHIM? Laat het hieronder weten. En als je Angela, Ine en Jörgen wilt helpen, kun je dit project steunen door hier een duitje te doneren. Bedankt voor het lezen!

Fotografie
Bovenste foto: Mirjam Rosa
Foto Dynamische Structuur 23217: Cor ten Haaf
Foto De Wachters: Boris Schmidt

Fragment uit As Daylight Wanes
Concept & productie: Jyoti Verhoeff en Angela Vriend
Regie & camera: Arne Elgersma
React to this blog
Share